Moje Referencje

Na co dzień jestem związany z kancelarią prawną White&Case w Warszawie.
Pracuję także jako prawnik dla kancelarii prawnej Nowicki i Ziemczyk (KNZ).
Mam bardzo szerokie doświadczenie jako tłumacz zdobyte w rozmaitych dziedzinach biznesu: sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym (APEXIM S.A.), międzynarodowych firmach doradczych (McKinsey&Co.), międzynarodowych kancelariach prawniczych (Dewey Ballantine, CMS Cameron McKenna) i koncernach farmaceutycznych (Eli Lilly).

DOŚWIADCZENIE

Pracowałem jako tłumacz dla Światowej Organizacji Zdrowia oraz brałem udział w rozmowach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej (dostosowanie polskiego prawa telekomunikacyjnego do prawa wspólnotowego; przygotowanie GUS-u do współpracy z Eurostat). Jednocześnie przez ponad 10 lat współpracowałem bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym, ucząc się pod jego kierunkiem specyfiki tego zawodu.

.WSPÓŁPRACA

Do grona moich klientów należą firmy prawnicze, w tym czołowe międzynarodowe kancelarie prawne od Allen&Overy po White&Case, kancelarie notarialne, spółki z niemal wszystkich sektorów gospodarki, banki, korporacje ubezpieczeniowe, a także wybrane agencje tłumaczeń i osoby fizyczne.

.
MOI KLIENCI

 • Allen&Overy
 • American Chamber of Commerce
 • AT&T (Lucent Technologies)
 • CMS Cameron McKenna
 • Dewey Ballantine
 • IBM Polska
 • ING Bank
 • McKinsey & Co.
 • Optimus Lockheed Martin
 • Philip Morris
 • WARDYŃSKI i Wspólnicy
 • White&Case
 • WHO
 • WIERZBOWSKI EVERSHEDS