O Mnie
Marek Kądzielski

Moja Historia

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i prawnikiem. Jako tłumacz jestem absolwentem Studium Języków Obcych w Warszawie oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyłem również filozofię (studia magisterskie) oraz ekonomię (studia doktoranckie).

Doskonaliłem swoje umiejętności na Uniwersytecie Aarhus w Danii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie Oxford w Anglii.
Jestem wykładowcą Uniwersytetu SWPS na podyplomowych studiach dla tłumaczy prawniczych

 

Pracuję zawodowo jako tłumacz od 1992 roku.

W 2007 roku uzyskałem uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Należę do  International Association of Professional Translators and Interpreters; posiadam uprawnienia tłumacza Naczelnej Organizacji technicznej NOT oraz rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej.

 

 

Odbyłem staże wyjazdowe w następujących instytucjach europejskich: w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w Radzie Europy oraz Europejskiej Kwaterze Głównej NATO.

Jestem członkiem ekspertem Towarzystwa Tłumaczy TEPIS. Więcej na mój temat mogą Państwo znaleźć na portalu LinkedIn pod adresem: http://pl.linkedin.com/in/kadzielskimarek 

 

Mam znaczące doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami tłumaczeniowymi.